Tietojen mitätöinti

Tietojen mitätöimisellä tarkoitetaan tietojen poistamista tulorekisteristä kokonaan.

Poisto kohdennetaan oikeaan ilmoitukseen ilmoitusviitteellä. Koko aineiston mitätöimisessä käytetään kyseisen aineiston aineistoviitettä.

Tietojen mitätöintiä käytetään korjaamiseen tietyissä tilanteissa

Jos korjaat tietoja mitätöimällä, mitätöi ensin aiemmin antamasi ilmoitus. Anna sitten kaikki tiedot uudelleen uudella ilmoituksella. Tee vanhan ilmoituksen mitätöinti ja uusi ilmoitus saman päivän aikana.

Yleensä voit korjata palkkatietoilmoituksen, työnantajan erillisilmoituksen tai etuustietoilmoituksen virheelliset tiedot korvaavalla ilmoituksella.

Mitätöi palkkatietoilmoitus

Korjaa palkkatietoilmoitus mitätöimällä vain silloin, jos jossakin seuraavista tiedoista on virhe tai sitä pitää muuttaa:

 • maksupäivä tai muu ilmoituspäivä
 • palkanmaksukausi
 • suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunniste
 • tulonsaajan lisätiedon tyyppi: urheilija tai yhteisö
 • maksajan tyyppi: tilapäinen työnantaja (ei TyEL-vakuutussopimusta)
 • varsinaisen työnantajan asiakastunniste sijaismaksajatilanteissa
 • tulonsaajan syntymäaika
 • Toimii sijaismaksajana -tieto
 • eläkejärjestelynumero
 • työtapaturmavakuutusyhtiön tunniste tai vakuutusnumero
 • vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi:
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tieto
  • Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin -tieto
  • Vapaaehtoinen vakuuttaminen Suomessa (työeläkevakuutus) -tieto.

Mitätöi työnantajan erillisilmoitus

Korjaa työnantajan erillisilmoitus mitätöimällä vain silloin, jos jossakin seuraavista tiedoista on virhe tai sitä pitää muuttaa:

 • kohdekausi
 • suorituksen maksajan asiakastunniste
 • eläkejärjestelynumero
 • työtapaturmavakuutusyhtiön tunniste tai vakuutusnumero.

Mitätöi etuustietoilmoitus

Korjaa etuustietoilmoitus mitätöimällä vain silloin, jos jossakin seuraavista tiedoista on virhe tai sitä pitää muuttaa:

 • suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä
 • maksajan asiakastunniste
 • tulonsaajan asiakastunniste
 • tulonsaajan syntymäaika
 • sijaissaajan asiakastunniste
 • tulolajin lisätiedot: takaisinperintä, oma-aloitteinen palautus tai viivästyskorotus
 • alkuperäinen ansaintakausi
 • ansaintakausi (katso poikkeukset alta)
 • alkuperäisen etuuden ansaintakausi (katso poikkeukset alta).

Etuustietoilmoituksen ansaintakautta voi muuttaa korvaavalla ilmoituksella seuraavissa tilanteissa:

 • Osa etuudesta muuttuu perusteettomaksi eduksi. Silloin tulo jaetaan osiin, ja jokaiselle osalle pitää antaa oma ansaintakausi.
 • Tulo muuttuu takautuvasti, ja aiemmin maksettu etuus otetaan huomioon uuden etuuden osasuorituksena, esimerkiksi varhennettu vanhuuseläke muuttuu työkyvyttömyyseläkkeeksi. Etuus ei siis muutu perusteettomaksi eduksi, vaan maksaja ilmoittaa sille "Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi" -tiedon.

Lisäksi etuustietoilmoitus pitää mitätöidä silloin, jos pankki palauttaa maksetun tulon takaisin maksajalle esimerkiksi virheellisen tilinumeron takia. Kun tulo maksetaan uudestaan, siitä pitää antaa uusi ilmoitus, jonka tiedot vastaavat toteutunutta maksua.

Näin mitätöit ilmoituksen

Jos mitätöit yksittäisen ilmoituksen sähköisessä asiointipalvelussa, hae poistettava, aiemmin annettu ilmoitus ja valitse ”Mitätöi”.

Teknisessä rajapinnassa ja latauspalvelussa mitätöinnille on omat aineistotyyppinsä. Valitse aineiston tyypiksi palkkatietoilmoituksen mitätöinti, työnantajan erillisilmoituksen mitätöinti tai etuustietoilmoituksen mitätöinti. Anna maksajan tunniste ja alkuperäisen, mitätöitävän aineiston tai ilmoituksen viite.

Paperilomakkeella voit mitätöidä vain palkkatietoilmoituksia ja työnantajan erillisilmoituksia.

Yksityiskohtaiset ohjeet ja esimerkit

Palkkatiedot – tutustu esimerkkeihin ja lue lisää mitätöinnistä:

Luku 6: Palkkatietoilmoituksen korjaaminen mitätöimällä aiemmin annettu ilmoitus

Luku 7.2: Työnantajan erillisilmoituksen korjaaminen mitätöimällä aiemmin annettu ilmoitus

Etuustiedot – tutustu esimerkkeihin ja lue lisää mitätöinnistä:

Luku 5.6: Etuustietoilmoituksen korjaaminen mitätöimällä aiemmin annettu ilmoitus

Sivu on viimeksi päivitetty 17.5.2022