Ilmoita kesätyöntekijän palkat tulorekisteriin

2.5.2024

Kun palkkaat kesätyöntekijän, ilmoita tulorekisteriin tiedot maksamistasi palkoista ja palkkioista. Ilmoittamiselle ei ole euromääräistä alarajaa eikä ikärajaa – ilmoita siis kaikensuuruiset ja kaikenikäisille maksamasi palkat ja palkkiot.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös lyhytaikaisia työsuhteita. 

Selvitä velvollisuutesi työnantajana 

Velvollisuuksiin vaikuttaa se, maksatko palkkaa vai työkorvausta. Myös palkan määrä ja työntekijän ikä vaikuttavat.

Selvitä velvollisuutesi Verohallinnon ratkaisuapurin avulla 

Ilmoita maksamasi palkat ja palkkiot tulorekisteriin 

Ilmoita tiedot tulorekisteriin sähköisesti. Voit siirtää ne suoraan maksujärjestelmästäsi rajapinnan kautta tai ilmoittaa ne palkkatietoilmoituksella tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Anna lisäksi tarvittaessa työnantajan erillisilmoitus.

Tutustu sähköisen asiointipalvelun ohjeisiin ja kirjaudu sisään tulorekisteriin

Myös keikkatyöläisille maksetut työkorvaukset pitää ilmoittaa tulorekisteriin, jos palveluntarjoaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Voit tarkastaa tiedon YTJ-palvelusta.

Voit myös laskea ja maksaa palkat maksuttomassa Palkka.fi-palvelussa. Palvelu lähettää tarvittavat ilmoitukset tulorekisteriin automaattisesti eikä erillistä tulorekisteri-ilmoitusta tarvitse tehdä. Työkorvausta ei voi maksaa Palkka.fi:ssä.

Tee ilmoitus 5 päivän kuluessa maksupäivästä

Ilmoita tiedot maksetuista suorituksista tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä.

Voit ilmoittaa tietoja jo etukäteen. Esimerkiksi palkat ja palkkiot voit ilmoittaa 45 päivää ennen maksupäivää. Laske mukaan kuluva päivä eli päivä, jona ilmoitat. Lue lisää ilmoittamisen määräajoista.

Kerää ilmoittamiseen tarvitsemasi tiedot valmiiksi 

Ilmoittamista varten tarvitset seuraavat tiedot: 

 • maksupäivä – päivä, jona palkka on saajan tilillä
 • palkanmaksukausi – työsopimuksella sovittu ajanjakso, jolta palkka kulloinkin maksetaan 
 • maksajan nimi ja tunniste, esimerkiksi henkilötunnus tai Y-tunnus 
 • saajan nimi ja tunniste, esimerkiksi henkilötunnus tai Y-tunnus 
 • maksamasi korvaus 
 • palkan määrä ja mahdollisten luontoisetujen määrät. 
 • työkorvauksen määrä ilman arvonlisäveroa.

Jos maksat palkkaa, selvitä lisäksi: 

 • tieto työnantajarekisteriin kuulumisesta eli oletko satunnainen työnantaja vai säännöllinen työnantaja – tämä vaikuttaa siihen, milloin sinun pitää antaa työnantajan erillisilmoitus 
 • tiedot vakuutuksista – tarkista, mitkä vakuutukset sinun pitää ottaa henkilölle, esimerkiksi palkan määrä ja työntekijän ikä vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen 
 • saajan verokortti ja veroprosentti – tarvitset ne ennakonpidätystä varten 
 • ammattiluokka – jos maksat palkkaa yhdelle tai usealle henkilölle yli 1 400 euroa kalenterivuoden aikana, ota työtapaturma- ja ammattitautivakuutus työntekijöillesi, saat tiedon ammattiluokasta omalta tapaturmavakuuttajaltasi 
 • työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärä – ilmoita yhteismäärä työnantajan erillisilmoituksella.

Vuosilomapalkalle ei ole tulorekisterissä omaa tulolajia

Ilmoita vuosilomapalkka eli loman ajalta maksettava palkka tulolajilla Aikapalkka (201). Lomaraha ilmoitetaan omalla tulolajillaan: Lomaraha (213).

Jos vuosilomapalkan maksuperuste on ollut esimerkiksi suorituspalkka tai provisio, ilmoita palkka tulolajilla Provisiopalkka (220) tai Urakkapalkka (227) sen mukaan, millä perusteella tulo on maksettu.

Jos työntekijä ei pidä vuosilomaa, ilmoita siitä maksettava korvaus tulolajilla Vuosilomakorvaus (234). Tulolajilla ilmoitetaan myös rakennusalan lomaraha.

Jos maksat korvausta vuosilomaa täydentävistä lisävapaapäivistä, ilmoita se tulolajilla Muu maksettu lisä (216).

Suosittelemme, että ilmoitat myös palkallisen poissaolon syyn (esimerkiksi vuosiloma), poissaolojakson ja palkan määrän palkallisen poissaolon ajalta.

Aiheesta muualla: 

Sivu on viimeksi päivitetty 2.5.2024