Verovalitus hallinto-oikeudelle (3520)

Lomakkeella haetaan muutosta verotukseen hallinto-oikeudelta.

Päätöksessä on valitusosoitus. Näet siitä, mihin hallinto-oikeuteen verovalitus pitää jättää.

Lomakkeen mukana on täyttöohje.

Avainsanat: