Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Vaatimus suomalaisen osingon verovapaudesta (6162e)

ETA-alueella asuville Suomesta maksettujen osinkojen lähdeverotukseen voi hakea lievennystä.

Tällä lomakkeella osingonsaajayhteisön on esitettävä selvitys, jonka perusteella pystytään arvioimaan, olisiko osinko verovapaata suomalaiselle yhteisölle maksettuna. Lomake tulee liittää lähdeveron palautushakemukseen, lomake 6164 tai 6163.

Lomake on englanninkielinen.