Tosite rajoitetusti verovelvolliselle (Työstä maksettu korvaus, 6171)

Maksajan käyttöön tarkoitettu palkasta tai muusta työstä maksettavasta suorituksesta ja peritystä lähdeverosta annettava tosite, silloin kun saaja on rajoitetusti verovelvollinen Suomessa. 

Suorituksen saaja voi tarvittaessa esittää tositteen kotivaltionsa veroviranomaisille.