Olosuhteiden muutosilmoitus maatalouden energiatuotteiden valmisteveron palautushakemukseen (3313)

Lomakkeella ilmoitetaan hakijan taloudellisissa olosuhteissa tapahtuneet muutokset: taloudelliset vaikeudet ovat joko alkaneet tai päättyneet maatalouden energiatuotteen valmisteveron palautushakemuksen jättämisen jälkeen.

Maatalouden energiatuotteiden valmisteveron palautusta hakeneen luonnollisen henkilön, verotusyhtymän, elinkeinonharjoittajan, avoimet yhtiön ja kommandiittiyhtiön tai yhteisön on annettava välittömästi Olosuhdemuutosilmoitus, jos hakijan taloudellisissa olosuhteissa on tapahtunut muutos maatalouden energiatuotteiden valmisteveron palautushakemuksen jättämisen jälkeen.

Olosuhdemuutosilmoituksen voi tehdä vain paperilomakkeella, ja sen voi jättää mihin tahansa verotoimistoon tai yritysverotoimistoon. Ilmoituksen voi toimittaa myös postitse.