Oikaisuvaatimus lähdeveroa koskevaan palautuspäätökseen (6168)

Tällä lomakkeella voit tehdä lähdeverotusta koskevan oikaisuvaatimuksen.

Postita oikaisuvaatimus osoitteeseen:
Verohallinto
Oikaisuvaatimukset
PL 650
00052 VERO

Oikaisuvaatimuksen voi myös jättää mihin tahansa verotoimistoon tai Verohallinnon toimipisteeseen.

Jos haluat, että päätös toimitetaan valtuuttamallesi asiamiehelle, ilmoita tästä oikaisuvaatimuksellasi ja merkitse asiamiehen osoite prosessiosoitteeksi.  

Täyttöohje

Nimenkirjoitusoikeus
Merkitse rasti kohtaan "Valtakirja", jos hakija on antanut asiamiehelle oikeuden allekirjoittaa oikaisuvaatimuksen. Liitä valtakirja mukaan. Merkitse rasti kohtaan "Allekirjoittajalla on nimenkirjoitusoikeus", jos allekirjoitusoikeus perustuu kaupparekisteriä vastaavaan rekisteriin merkittyyn nimenkirjoitusoikeuteen. Merkitse seuraavaan sarakkeeseen allekirjoittajan asema.