NT1, Ilmoitus ennakonpidätyksen toimittamisesta Suomessa, kun työ tehdään muussa Pohjoismaassa (6134a)

Tätä lomaketta käyttävät sekä työnantaja että veroviranomainen silloin, kun työntekijä tekee työtä jossain toisessa Pohjoismaassa.

Työnantaja täyttää lomakkeen ja lähettää sen Verohallintoon. Allekirjoitettuaan lomakkeen Verohallinto lähettää sen työntekovaltion veroviranomaiselle sekä kopion työnantajalle ja työntekijälle.

Lomake lähetetään osoitteeseen:

Verohallinto
PL 560
00052 VERO