Ilmoitus yhtiön osakkeen kaupankäynnistä säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä (7850)

Yhtiön on ilmoitettava yhtiön osakkeen ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi.

Ilmoitus toimitetaan osoitteeseen:
Vuosi-ilmoitusten optinen lukupalvelu
PL 300
00052 VERO