Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon tilastoja: Yhteisö- ja yritysasiakkaiden tuloslaskelma- ja tasetietoja verovuodelta 2013

Tilastotietoa yhteisöjen ja muiden yritysten liikevaihdosta, henkilökunnan lukumäärästä, maksetuista palkoista, jaettavaksi päätetyistä osingoista, saaduista osingoista, vieraasta ja omasta pääomasta sekä varoista verovuoden 2013 tuloverotuksessa.

Tilastojen aineiston rajaus

Aineisto sisältää yhteisöt, avoimet- ja kommandiittiyhtiöt sekä elinkeinonharjoittajat. Yhteisöjä ovat osakeyhtiöt, osuuskunnat, ulkomaiset yhtiöt, yhdistykset, säätiöt, julkiset liikelaitokset, liiketoimintaa harjoittavat asuntoyhteisöt sekä julkisyhteisöt. Elinkeinonharjoittajia ovat  liikkeen- ja ammatinharjoittajat. Julkisyhteisöjä ovat valtio ja sen laitokset, kunta, kuntayhtymä, seurakunta, sijoitusrahasto sekä keskinäinen vakuutusyhtiö.

Liikevaihto ja henkilökunnan määrä

Verovuonna 2013 yritykset tekivät yhteensä 475,1 miljardin euron liikevaihdon (+ 8,2 %). Vähintään 50 miljoonan euron liikevaihdon teki 914 yritystä. Näiden yritysten liikevaihto kattoi 63 prosenttia koko yritysjoukon yhteenlasketusta liikevaihdosta.

Yrityksissä oli vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilökuntaa yhteensä 2,4 miljoonaa henkilöä, lisäksi julkisella sektorilla työskenteli 0,8 miljoona henkilöä. Yritykset, joiden liikevaihto oli vähintään 50 miljoonaa euroa, työllistivät 29,0 prosenttia yksityisen sektorin henkilökunnan kokonaismäärästä. Toimialoista teollisuus ja kauppa työllistivät yhteensä 32,7 prosenttia yksityisen sektorin henkilökunnan kokonaismäärästä.

Yritysten liikevaihto ja henkilökunnan lukumäärä 2009-2013

Maksetut palkat ja jaettavaksi päätetyt osingot

Verovuonna 2013 noin 148 863 yritystä (-0,1 %) maksoi palkkoja yhteensä 49,3 miljardia euroa (+ 0,1 %).

Osinkoa päätti jakaa noin 50 884 yritystä (- 6 9 %) yhteensä 13,7 miljardia euroa (+11,6 %). Keskimääräinen jaettavaksi päätetty osinko oli 268 344,31 euroa. Jaettavaksi päätetyt osingot ovat nostettavissa pääosin samana vuonna.

Yhteisöjen saamia osinkoja oli yhteensä 12,8 miljardia euroa ja osinkoja saavia yhteisöjä oli 30 481 kappaletta. Toimialoista osinkoja eninten sai teollisuus 4,6 miljardia, osinkoja saavia teollisuusyrityksiä oli 2 916 kappaletta. Toiseksi eniten osinkoja sai rahoitus- ja vakuutustoiminta 3,1 miljardia euroa, osinkoja saavia rahoitus- ja vakuutusyrityksiä oli 3 382 kappaletta.

Yritysten maksamat palkat ja jaettavaksi päätetyt osingot 2009-2013

Vieras ja oma pääoma sekä varat

Verovuonna 2013 osakeyhtiöillä ja muilla yrityksillä oli vierasta pääomaa, eli velkaa yhteensä 955,8 miljardia euroa (- 3,7 %). Omaa pääomaa niillä oli yhteensä 263,8 miljardia euroa (+ 7,0 %). Varoja yrityksillä oli yhteensä 1 271,6 miljardia euroa (+ 1,4 %).

Yritysten oma ja vieras pääoma 2009-2013

Tilastotaulukot

Sivu on viimeksi päivitetty 9.1.2015