Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Antopäivä
3.11.2021
Diaarinumero
VH/5260/00.01.00/2021
Voimassaolo
1.1.2022 - Toistaiseksi

Verohallinto on varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 505/2010, nojalla vahvistanut metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton vuodelta 2021 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:

1 §

Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:

Katso taulukko sivun lopusta

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa.

 

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2021

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Kari Aaltonen