Verohallituksen päätös yhteisön tilikauden ennakon alarajasta ja kantoeristä

Antopäivä
9.11.2001
Diaarinumero
3167/510/2001
Voimassaolo
1.1.2002 - 31.12.2016

Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2001Verohallitus on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/96) 6 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla päättänyt:

1 §

Ennakon alaraja

Ennakkoa ei määrätä, jos sen määrä olisi pienempi kuin 340,00 euroa.

2 §

Ennakon kantoerät

Ennakko kannetaan tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitetuilta yhteisöiltä ja 5 §:ssä tarkoitetuilta yhteisetuuksilta ennakon määrästä riippuen kahdessa tai useammassa yhtä suuressa erässä sentin tarkkuudella seuraavasti:

Kannettavan ennakon määrä euroa 
  

Kantoerien lukumäärä 
   

Kantokuukaudet

340,00—1 700,00 

2

tilikauden kolmas ja yhdeksäs kuukausi

yli 1 700,00 

12

tilikauden jokainen kuukausi

Jos yhteisöllä tai yhteisetuudella on 12 kuukautta lyhyempi tai pidempi tilikausi, noudatetaan kantoerien lukumäärää ja kantokuukausia soveltuvin osin.

3 §

Muutetun ennakon kantaminen

Ennakkoa muutettaessa muutos kohdistetaan ensisijaisesti tilikauden jäljellä oleville erääntymättömiä eriä käsittäville kantokuukausille, joita muutoksessa käsitellään kuten koko tilikautta.

4 §

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Päätöstä sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2002 tai sen jälkeen tehtäviin yhteisön ja yhteisetuuden ennakon maksuunpanoon ja maksuunpanon muutoksiin.
Tällä päätöksellä kumotaan Verohallituksen päätös yhteisön tilikauden ennakon alarajasta ja kantoeristä (882/1997).

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2001

Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Irma Korpela