Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallituksen päätös vuonna 2005 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Antopäivä
20.12.2004
Diaarinumero
2210/31/2004
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallitus on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/1996) 4 §:n 1 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Ennakonpidätys toimitetaan tammikuussa vuonna 2005 maksettavasta suorituksesta joulukuun 31 päivänä 2004 voimassa olleiden pidätysprosenttien mukaisesti. Päätoimen yhden tulorajan verokorttia sovelletaan 1.2.2005 alkaen. Jos verovelvollisella on verotoimiston vuodelle 2005 määräämä verokortti, ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin sen mukaisesti. Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa ei oteta huomioon vuonna 2004 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

2 §

Helmikuun 1 päivänä tai sen jälkeen vuonna 2005 maksettaviin palkkoihin, eläkkeisiin ja muihin ennakkoperintälaissa tarkoitettuihin suorituksiin sovelletaan vuodelle 2005 vahvistettuja pidätysprosentteja. Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa 1.2.2005 tai sen jälkeen ei oteta huomioon tammikuussa vuonna 2005 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

Jos verokortissa olevan määräyksen mukaan ennakonpidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaikkoverokortti), tammikuussa vuonna 2005 maksetut palkat, eläkkeet ja muut ennakonpidätyksen alaiset suoritukset otetaan huomioon ennakonpidätyksen määrää laskettaessa 1.2.2005 tai sen jälkeen.

3 §

Ennakonpidätys toimitetaan edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennakkoperintälain
1)  13 §:ssä tarkoitetusta palkasta;
2)  25 §:ssä tarkoitetuista työ- ja käyttökorvauksista, jos suorituksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin;
3)  sekä eläkkeestä, etuudesta ja muusta ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta,
jollei ennakonpidätyksen määrästä ole säädetty asetuksella.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

 

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2004

Pääjohtaja  Jukka Tammi

Ylitarkastaja  Sari WulffSivu on viimeksi päivitetty 22.12.2004