Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan sähköisessä palautushakemuksessa ja suhdeluvun korjausilmoituksessa annettavista tiedoista ja hakemukseen liittävistä asiakirjoista

Antopäivä
30.12.2009
Diaarinumero
1313/40/2009
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009


Verohallinto on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/93) 156 c §:n 3 momentin ja 156 d §:n 2 momentin sellaisina kuin ne ovat laissa 1359/2009, nojalla määrännyt:

1 §

Hakemuksessa hakijan on ilmoitettava:

1) nimensä ja osoitteensa, kotimaansa arvonlisäverotunniste tai verorekisterinumero, sähköpostiosoitteensa;

2) NACE-koodein kuvaus liiketoiminnasta, jota varten hakemuksessa tarkoitetut tavarat ja palvelut on hankittu;

3) pankkiyhteystietonsa IBAN- ja BIC-koodit mukaan lukien;

4) ajanjakso, jota hakemus koskee; ja

5) laskua tai tuontiasiakirjaa, josta palautusta haetaan, koskevat 2 momentissa määrätyt tiedot.

Laskusta tai tuontiasiakirjasta on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1) laskun tai asiakirjan päivämäärä ja numero;

2) myyjän nimi ja osoite;

3) veron peruste euroina;

4) maksetun arvonlisäveron määrä euroina;

5) vähennykseen oikeuttava osuus prosenttilukuna kahdella desimaalilla ilmaistuna;

6) palautettavaksi haettava määrä euroina ja;

7) laskusta myyjän arvonlisäverotunniste Suomen etuliitteellä FI

8) hankittujen tavaroiden ja palveluiden laatu merkittynä Komission asetuksessa (EY) N:o 1174/2009 mainituin koodein.

2 §

Suhdeluvun korjausilmoituksessa hakijan on ilmoitettava:

1) nimensä ja osoitteensa, kotimaansa arvonlisäverotunniste tai verorekisterinumero, sähköpostiosoitteensa;

2) ajanjakso, jota korjaus koskee; ja

3) suhdeluvun tarkistettu arvo prosenttilukuna kahdella desimaalilla ilmaistuna.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009

Pääjohtajan estyneenä ollessa,
Ylijohtaja Maija-Leena Rautanen

Ylitarkastaja Iris KavoniusSivu on viimeksi päivitetty 27.1.2010