Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan sähköisessä palautushakemuksessa ja suhdeluvun korjausilmoituksessa annettavista tiedoista

Antopäivä
1.12.2016
Diaarinumero
199/200/2016
Voimassaolo
1.1.2017 -

Verohallinto on arvonlisäverolain (1501/1993) 156 c §:n 3 momentin ja 156 d §:n 2 momentin, sellaisina kuin ne ovat laissa 1359/2009, nojalla määrännyt:

1 §

Hakemuksessa hakijan on ilmoitettava:

 1. nimensä, osoitteensa ja sähköpostiosoitteensa, kotimaansa arvonlisäverotunniste tai verorekisterinumero;
 2. NACE-koodein kuvaus liiketoiminnasta, jota varten hakemuksessa tarkoitetut tavarat ja palvelut on hankittu;
 3. pankkiyhteystietonsa IBAN- ja BIC-koodeineen;
 4. ajanjakso, jota hakemus koskee; ja
 5. laskua tai tuontiasiakirjaa, josta palautusta haetaan, koskevat 2 momentissa määrätyt tiedot.

Laskusta tai tuontiasiakirjasta on ilmoitettava seuraavat tiedot:

 1. laskun tai asiakirjan päivämäärä ja numero;
 2. myyjän nimi ja osoite;
 3. veron peruste euroina;
 4. maksetun arvonlisäveron määrä euroina;
 5. vähennykseen oikeuttava osuus prosenttilukuna kahdella desimaalilla ilmaistuna;
 6. palautettavaksi haettava määrä euroina;
 7. laskusta myyjän arvonlisäverotunniste Suomen etuliitteellä FI; ja
 8. hankittujen tavaroiden ja palvelujen laatu merkittynä Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 79/2012 liitteessä III mainituin koodein.

2 §

Suhdeluvun korjausilmoituksessa hakijan on ilmoitettava:

 1. nimensä, osoitteensa ja sähköpostiosoitteensa, kotimaansa arvonlisäverotunniste tai verorekisterinumero;
 2. ajanjakso, jota korjaus koskee; ja
 3. suhdeluvun tarkistettu arvo prosenttilukuna kahdella desimaalilla ilmaistuna.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tällä päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan sähköisessä palautushakemuksessa ja suhdeluvun korjausilmoituksessa annettavista tiedoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista (1852/2009).

 

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2016
 

Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Johtava veroasiantuntija Päivi TaipalusSivu on viimeksi päivitetty 13.12.2016