KVL:2013/5

Antopäivä
31.1.2013
Diaarinumero
A92/8210/2011
arvonlisävero, terveyden- ja sairaanhoitopalvelu, julkinen terveydenhuollon toimintayksikkö, terveydenhuollon ammattihenkilö, silmänpohjan valokuvaus

X Oy suoritti silmänpohjan valokuvausta sekä omissa tiloissaan että julkisen terveydenhuollon toimintayksiköissä. Julkiselle terveydenhuollolle yhtiö myi kokonaispalvelun, joka kuvauksen lisäksi sisälsi mm. esitietojen keräämisen, kuvattavien kutsumisen kuvauksiin, laajennustippojen annostelun, silmänpohjakuvien tallentamisen X Oy:n tietojärjestelmään, lääkärinlausuntojen laatimisen ja lausuntojen toimittamisen kuvattaville. X Oy käytti kuvaukseen omia laitteitaan ja kuvauksen jälkeen tiedot siirrettiin yhtiön omaan tietojärjestelmään. Kuvauksen saattoi suorittaa optikko tai muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilö.

X Oy:llä oli yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4 §:n mukaisia lupia silmänpohjan valokuvauksen suorittamiseen. X Oy:n luvat eivät kattaneet yhtiön toimintaa julkisen terveydenhuollon toimintayksiköissä.

Lääkärinlausuntojen antamista oli pidettävä erillisenä palveluna, jonka arvonlisäverokohtelu määräytyi itsenäisesti. Lääkärinlausuntojen antaminen oli AVL 35 §:ssä tarkoitettua terveyden- ja sairaanhoitopalvelua, jonka myynnistä ei AVL 34 §:n 1 momentin mukaan tullut suorittaa arvonlisäveroa.

Muut julkisen terveydenhuollon yksikössä tarjotut palvelut muodostivat yhden kokonaisuuden. Kokonaisuuden keskeinen sisältö oli silmänpohjan valokuvaus; muut palvelut olivat lisäsuorituksia, joiden arvonlisäverokohtelu määräytyi pääasiallisen suorituksen eli silmänpohjan kuvauksen mukaisesti.

Silmänpohjan kuvaus julkisen terveydenhuollon yksikössä muodosti olennaisen osan tuossa yksikössä annettavasta hoidosta. Palvelun olennaisena sisältönä ei ollut X Oy:n työntekijän työpanoksen luovuttaminen julkisen terveydenhuollon toimintayksikön käyttöön eikä kyse siten ollut työvoiman vuokrauksesta. Kuvauspalvelun myyntiä tuli verotuksen neutraalisuuden periaatteen johdosta arvioida arvonlisäverotuksessa samalla tavalla riippumatta palvelun suorittamispaikasta.

Kun silmänpohjan valokuvauksen toteutti terveydenhuollon ammattihenkilö, kyse oli AVL 35 §:ssä tarkoitetusta terveyden- ja sairaanhoitopalvelusta, jonka myynnistä ei AVL 34 §:n 1 momentin perusteella tullut suorittaa arvonlisäveroa. Kun palvelun suorittaja ei ollut terveydenhuollon ammattihenkilö, edellä tarkoitetun palvelukokonaisuuden myynnistä tuli suorittaa arvonlisäveroa AVL 1 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella. Ennakkoratkaisu ajalle 30.1.2013-31.12.2014.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 34 §, 35 §

Yksityisestä terveydenhuollosta annettu laki 2 § 1 mom, 3 § 1 mom, 4 § 1 mom

Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 132 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdat

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot asioissa C-41/04 (Levob Verzekeringen BV ja OV Bank NV), C-106/5 (L.u.P GmbH)

Lainvoimainen