KVL:2013/54

Antopäivä
6.11.2013
Diaarinumero
A80/8210/2013
henkilökohtaisen tulon verotus, merkkipäivälahja, lunastusrajoitus

Pankin tarkoituksena oli antaa koko henkilökunnalleen merkkipäivälahjoina sijoitusrahasto-osuuksia. Osuudet tulisivat heti lahjan saaneen työntekijän omistukseen, mutta ne olisivat lunastettavissa vasta tietyn määräajan jälkeen.

Rahasto-osuuksien lahjoittaminen työntekijälle katsottiin lahjaksi, joka saadaan rahaan verrattavana suorituksena. Sillä, että sijoitusrahasto-osuuden lunastaminen oli rajoitettu määräajaksi, ei ollut merkitystä lahjan veronalaisuuden kannalta. Merkkipäivälahja oli työntekijän veronalaista ansiotuloa. Ennakkoratkaisu vuodelle 2013.  

Tuloverolaki 29 § 1 mom, 61 § 2 mom ja 69 § 1 mom 3 kohta

LAINVOIMAINEN