Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

KVL:2012/50

Antopäivä
5.9.2012
Diaarinumero
A59/8210/2012
arvonlisävero, jälleenvakuutussopimuskanta, palvelun myyntimaa

A Oy aikoi hankkia vakuutussopimuskannan ulkomaiselta vakuutusyhtiö B:ltä. Tämä voitiin toteuttaa siten, että B luovutti A Oy:lle vakuutussopimuskannan ja maksoi samalla A Oy:lle korvauksen vakuutuskantaan liittyvän korvausvastuun siirtymisestä. Vaihtoehtoisen suunnitelman mukaan A Oy jälleenvakuuttaisi ensin kyseiseen vakuutussopimuskantaan liittyvät riskit B:n maksamaa kertakorvausta vastaan ja siirtäisi vakuutuskannan myöhemmin itselleen.

B:n A Oy:lle maksama korvaus katsottiin vastikkeeksi suoritetusta palvelusta. A Oy:n katsottiin myyvän B:lle AVL 65 §:n mukaisen yleissäännöksen mukaisen palvelun. Kun palvelun ostaja B:llä ei ollut kiinteää toimipaikkaa eikä kotipaikkaa Suomessa, ei palvelua myyty Suomessa. A Oy:n ei tullut suorittaa palvelun myynnistä Suomen arvonlisäveroa.

Ennakkoratkaisu ajalle 5.9.2012-31.12.2013.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 17 §,18 §, 44 § 65 §

Lainvoimainen

Sivu on viimeksi päivitetty 12.10.2012