KVL:2005/76

Antopäivä
19.10.2005
Diaarinumero
985/80/2005
arvonlisävero, palvelun myynti, rahoituspalvelu, maksuliike

Informaatiologistiikan ratkaisuja tarjoava yhtiö suorittaa pankille alihankintana osan maksuvälineiden ja maksupalvelumaksujen käsittelyyn liittyvistä toiminnoista. Ulkoistetuista palveluista korttimaksujen, shekkien ja pankkivekselien käsittely, johon kuuluu tositteiden lajittelu, tietojen tallennus ja siirto pankille, ovat luonteeltaan erillisiä ja muodostavat erityisen ja olennaisen osan arvonlisäverolain 42 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta verottomana rahoituspalveluna pidettävästä maksuliikkeestä. Tämän vuoksi ja kun verottomat rahoituspalvelut määritellään tarjottujen palvelujen luonteen eikä palvelujen tarjoajan tai vastaanottajan avulla, yhtiön ei ole suoritettava arvonlisäveroa kysymyksessä olevien maksuvälineiden käsittelytoimintojen myynnistä pankille.

Maksupalvelumaksujen käsittelyssä varsinaiset tilisiirrot tapahtuvat pankin maksujärjestelmässä. Yhtiön suorittamien toimintojen osalta kysymyksessä ei ole sisällöltään pelkästään tekninen palvelu vaan yhtiö myös käsittelee maksutiedon. Yhtiön suorittamat toimenpiteet muodostavat kokonaisuutena arvioiden erityisen ja olennaisen osan arvonlisäverolain 42 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta verottomana rahoituspalveluna pidettävästä maksuliikkeestä. Yhtiön ei ole suoritettava arvonlisäveroa myymästään maksupalvelujen käsittelypalvelusta.

Koska yhtiön saama kiinteä korvaus järjestelmän kehittämisestä on osa edellämainittujen palvelujen vastikkeesta, yhtiön ei ole suoritettava arvonlisäveroa myöskään tältä osin. Ennakkoratkaisu ajalle 19.10.2005-31.12.2006.     

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 18 § 2 mom, 41 § ja 42 §
Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudes arvonlisäverodirektiivi (77/388/ETY) 13 artikla B kohta d alakohta

EI MUUTOSTA KHO 3.10.06 T 2554