KVL:2001/12

Antopäivä
7.2.2001
Diaarinumero
2225/80/2000
kansainvälinen verotus, kiinteä toimipaikka, tiedonkeruu ja tekninen tuki

Saksalainen yhtiö, joka harjoitti elektronisten laitteiden valmistusta, perusti Suomeen sivuliikkeen. Sivuliikkeen palveluksessa oli kaksi teknistä asiantuntijaa ja sihteeri. Heidän tehtävänään oli selvittää, ovatko yhtiön tuotteet yhteensopivia Suomessa olevan yhden tai enintään muutaman suurasiakkaan tuotteiden kanssa. Asiantuntijat selvittivät asiakkaille myös yhtiön tuotteiden teknisiä ominaisuuksia. Tekniset asiantuntijat eivät olleet oikeutettuja tekemään sitovia oikeustoimia yhtiön nimissä ja lukuun. He eivät käyneet myöskään myynti- tai sopimusneuvotteluja asiakkaiden kanssa eivätkä vastaanottaneet tai välittäneet tilauksia Saksaan. Sivuliikkeen toiminta oli maksutonta teknistä avustusta, tiedonkeruuta ja neuvontaa. Toiminta ei muodostanut yhtiölle kiinteää toimipaikkaa Suomeen. Ennakkoratkaisu vuosille 2000 - 2001.

Tuloverolaki 9 § 3 mom
Suomen ja Saksan välinen verosopimus 5 artikla
LAINVOIMAINEN