KVL:2000/97

Antopäivä
20.9.2000
Diaarinumero
418/80/00
arvonlisävero, rahoituspalvelu, maksuliike, rahahuoltopalvelu

S:2.20.05.05

Yhtiö oli tehnyt kolmen pankkiryhmän kanssa sopimuksen, jonka perusteella se hankki pankeille kaikki niiden tarvitsemat rahahuoltoon liittyvät palvelut. Yhtiö hankki palvelut yleensä alihankintana. Se tarjosi pankeille neljä erillistä palvelukokonaisuutta: yritysten asiakaskassojen laskenta ja tilitys asiakkaan tilille, yritysten vaihtorahatilaukset laskentakeskuksesta tai rahan luovuttavasta automaatista, henkilöasiakkaiden käteisen rahan vastaanotto, laskenta ja tilille pano sekä konttorien rahan tilaukset ja palautukset. Kun yhtiö suoritti näitä palveluja, se omisti ja oli siten myös vastuussa käteisestä rahasta, joka oli sen tai sen käyttämän alihankkijan hallussa. Yhtiöllä oli vastuu myös pankkien ostamista palveluista kokonaisuudessaan. Palveluihin liittyvä rahaliikenne kulki yhtiön tilin kautta. Alihankkija syötti tiedot yhtiön maksujärjestelmään, jolloin maksu tapahtui tilisiirtona yhtiön sekkitililtä yritysasiakkaan tilille. Pankki, jonka konttorissa asiakkaalla oli tili, ei tehnyt mitään toimenpiteitä tilisiirron toteuttamiseksi. Palvelukokonaisuuksiin liittyi oleellisena osana myös erilaisia muita toimintoja, kuten rahan vastaanotto, laskenta, pakkaus ja luovutus. Nämä toiminnot liittyivät maksuvälineiden hoitamiseen. Kokonaisuutena ajatellen kysymyksessä oli maksuliikkeenhoito. Yhtiön myymät palvelut olivat maksuliikepalveluina pidettäviä rahoituspalveluja, joista yrityksen ei ollut suoritettava arvonlisäveroa.
Äänestys 5-3.

Arvonlisäverolaki_41_§
Arvonlisäverolaki_42_§
EI MUUTOSTA KHO 17.12.01 T 3137 ATK