KVL:2000/106

Antopäivä
11.10.2000
Diaarinumero
1344/80/2000
arvonlisävero, verovelvollisuus, kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö, yleishyödyllinen yhteisö, arvonlisäverodirektiivi

2.20.03.04

Yleishyödyllisen yhteisön oli suoritettava arvonlisäveroa omalla henkilökunnallaan suorittamistaan kiinteistöhallintapalveluista kiinteistöhallintapalvelujen omasta käytöstä. Arvonlisäverolaki ei tältä osin ole ristiriidassa arvonlisäverodirektiivin kanssa.
Ennakkoratkaisu ajalle 11.10.2000-31.12.2001.

Arvonlisäverolaki_1_§_2_mom
Arvonlisäverolaki_4_§
Arvonlisäverolaki_22_§
Arvonlisäverolaki_23_§
Arvonlisäverolaki_32_§
Arvonlisäverolaki_37_§
Arvonlisäverolaki_38_§
Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudes arvonlisäverodirektiivi 2 artikla 1 kohta, 4 artikla 1 ja 2 kohta, 6 artikla 3 kohta ja 13 artikla.
EI MUUTOSTA KHO 6.8.02 T 1841