KVL:1996/105

Antopäivä
22.4.1996
Diaarinumero
593/80/96
arvonlisäverotus, veroton palvelun ja tavaran myynti, terveyden- ja sairaanhoito, hoitoon liittyvä tavara

S:2.20

Yhtiöllä oli tutkimus-hoitoyksiköitä, jotka olivat erikoistuneet jalka- ja alaraajaongelmien sekä liikekineettisen ketjun häiriöiden tutkimiseen ja hoitoon. Perusvaatimuksena henkilöstölle oli fysioterapeutin koulutus ja he saivat erillisen jatkokoulutuksen. Kela korvasi hoidon kustannukset sillä edellytyksellä, että toiminta oli tapahtunut lääkärin lähetteellä ja sen antajana oli STAKES:in rekisteröimä ammattilainen. Hoito tapahtui ihmisen terveydentilan sekä toiminta- ja työkyvyn määrittämiseksi, palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi. Jos hoito annettiin arvonlisäverolain 35 §:n 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, kysymys oli terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynnistä, josta ei ollut suoritettava arvonlisäveroa. Hoidon osana luovutetut, fysioterapeutin yksilöllisesti valmistamat tukiortoosit olivat hoitoon tavanomaisesti liittyviä tavaroita, joiden myynnistä ei hakemuksen olosuhteissa ollut suoritettava arvonlisäveroa.
Ennakkotieto ajalle 1.1.1996 - 31.12.1997.

Arvonlisäverolaki_34_§
Arvonlisäverolaki_35_§
LAINVOIMAINEN