KVL:1996/172

Antopäivä
17.6.1996
Diaarinumero
9/80/96
arvonlisäverotus, alkutuottaja, veron peruste, tärkkelysperunan tasausmaksu, viljasiementuotannon tuki, nurmikasvien siementuotannon tuki, puutarhatuotteiden varastointituki, kasvihuonetuotannon tuki, kasvihuonetuotannon tuki

S:2.20

Tärkkelysperunan tasausmaksu liittyi Euroopan Yhteisön maatalouspolitiikan uudelleensuuntaamisen vaatimiin toimenpiteisiin (Neuvoston asetus ETY 1766/92) ja sen tarkoitus oli varmistaa tärkkelysperunan tuotannon samanarvoinen kohtelu viljatärkkelyksen tuotantoon nähden. Viljasiementuotannon kansallisen tuen (VNp 253/96) tarkoituksena oli turvata viljakasvien siemenhuolto ja vaikka sen suuruus perustui tuotettuun siemenmäärään, se ei muodostanut osaa siementen myyntihinnasta. Nurmikasvien siementuotannon kansallisen tuen (VNp 531/95) tarkoituksena oli nurmikasvien kylvösiemenhuollon turvaaminen ja se määräytyi viljelyyn käytettävän pinta-alan mukaisesti. Euroopan Unionin varoista maksettavan nurmikasvien siementuotantotuen määrä vahvistettiin tuotettuun siemenmäärään perustuen, mutta Neuvoston asetuksen (95/c99/29) mukaan tuen tarkoituksena oli korvata osa tuotantokustannuksista. Puutarhatuotteiden varastointituki (VNp 1258/94) määräytyi varastointiin käytetyn kuutiotilavuuden perusteella, kasvihuonetuotannon tuki (VN 1258/94) tuotantoon käytetyn alan perusteella ja mehiläistuotannon tuki (VNp 1144/95) mehiläisyhdyskuntien lukumäärän perusteella. Mainittuja tukia oli pidettävä luonteeltaan yleistukina, jotka eivät liittyneet suoraan tavaran hintaan. Tukia ei ollut luettava arvonlisäveron perusteeseen.
Ennakotieto ajalle 1.1. - 31.12.1996.

Arvonlisäverolaki_79_§_1_mom_(1486/94)
LAINVOIMAINEN