KVL:1996/276

Antopäivä
28.10.1996
Diaarinumero
2850/80/96
arvonlisävero, liittymisperiaate, alennettu verokanta, yleinen verokanta, lääke, pullovuokra, viranomaistoiminta, lakisääteinen tarkastus

S:2.20

S:2.20.11

Yhtiö harjoitti lääkkeellisten kaasujen myyntiä. Nestemäisten lääkkeellisten kaasujen höyrystimellä varustettujen säiliöiden vuokrat, sekä muiden lääkkeellisten kaasujen pullojen, säiliöiden ja pullopattereiden vuokrat ja myyntihinnat olivat osa lääkkeellisten kaasujen myyntihintaa, joihin sovellettiin alennettua 12 prosentin verokantaa. Koska lääkkeellisten kaasujen pullot, säiliöt ja pullopatterit eivät niitä palautettaessa oikeuttaneet korvaukseen, arvonlisäverolain 85 b §:n säännöstä ei sovellettu niiden myyntiin tai vuokraukseen. Sen sijaan lääkkeellisten kaasukeskusten asennukseen, myyntiin ja vuokraukseen, pulloon venttiilin jälkeen asennettavien erilaisten tarvikkeiden, kuten tiivisteiden, paineenalentaminen, letkujen, kostutinpullojen ja kaasumaskien myyntiin sovellettiin yleistä 22 prosentin verokantaa. Kaasupullojen lakisääteiset määräaikaistarkastukset, joita yhtiön työntekijät suorittavat Teknillisen tarkastuskeskuksen tarkastajan valvonnassa, olivat viranomaistoimintaa, josta peritystä korvauksesta yhtiön ei ollut suoritettava arvonlisäveroa.
Ennakotieto ajalle 1.1.1996-31.12.1997. Äänestys 6-3.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_73_§
Arvonlisäverolaki_84_§
Arvonlisäverolaki_85_§_1_mom_5_kohta
Arvonlisäverolaki_85_b_§
KUMOTTU, MUUTETTU KHO 5.9.1997 T 2129 ATK