KVL:1995/150

Antopäivä
29.5.1995
Diaarinumero
1960/80/95
arvonlisävero, vähennettävä vero, verollinen liiketoiminta, voimalaitos, kalanhoitovelvoite

S:2.20.10

Kalanhoitovelvoitteet olivat vesioikeuden lupapäätöksessä asetettuja velvoitteita, joiden täyttäminen oli edellytys yhtiön voimalaitostoiminnan harjoittamiselle ja vesistöön rakentamiselle. Kalanhoitovelvoitteet eivät olleet sellaisia tavaroita tai palveluja joiden osalta vähennysoikeutta olisi rajoitettu. Tämän vuoksi kalat ja kalanhoitopalvelut, kuten kuljetus-, istutus- ja tarkkailupalvelut oli ostettu yhtiön verollista liiketoimintaa varten ja yhtiöllä oli oikeus vähentää niiden ostohintaan sisältynyt arvonlisävero.
Ennakkotieto ajalle 1.1.1995 - 31.12.1996.

Arvonlisäverolaki_102_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_102_§_2_mom
LAINVOIMAINEN