KVL:1994/317

Antopäivä
31.10.1994
Diaarinumero
4912/80/94
arvonlisävero, kunta, sosiaalihuolto, kiinteistön vuokraus

S:2.20.08.06.01

Kunnan omistamassa kehitysvammaisten asuintalossa työskenteli kaksi kotipalvelutyöntekijää päivittäin. Asuminen perustui vuokrasopimukseen. Asukkaat maksoivat tarvitsemistaan tukipalveluista sosiaalipalvelumaksun. Asiakkaan kanssa tehtiin huoltosuunnitelma. Kunnan omistamassa vanhusten tukikotidementiakodissa sijaitsi neljä dementiavanhuksille ja neljä vammaisille vanhuksille tarkoitettua, vammaisia varten varustettua asuntoa, joissa asuminen perustui vuokrasopimukseen. Tarvittavista tukipalveluista tehtiin erillinen sopimus ja niistä perittiin sosiaalipalvelumaksu. Asunnot oli tarkoitettu vanhuksille, jotka sairastivat dementiaa tai eivät muutoin voineet asua itsenäisesti vaan tarvitsivat päivittäistä apua tai valvontaa. Kodissa sijaitsi myös kaksi väliaikaisasuntoa, joiden asukkaille annettavasta laitostasoisesta palvelusta perittiin hoitopäivämaksu. Vanhusten tukikoti-dementiakodissa oli ympärivuorokautinen henkilökunta. Kunta omisti muita vanhuksille tarkoitettuja palveluasuntoja kuten vanhusten rivitaloja ja asunto-osakkeita. Asuminen perustui vuokrasopimukseen ja asukkaiden tarvitsemista tukipalveluista tehtiin eri palvelupäätökset ja palveluista perittiin sosiaalilautakunnan päättämän taksan mukainen maksu. Asukkaiksi voivat päästä vain vanhukset, vammaiset tai pitkäaikaissairaat. Erillisiä asunto-osakkeita lukuunottamatta edellä mainittujen talojen ja asuntojen kiinteistöhallintapalveluista vastasi kunnan tekninen osasto. Kunta omisti myös erilaisia tukiasuntoja sosiaalityön asiakkaita varten. Asuminen perustui vuokrasopimukseen tai lyhytaikaisessa asumisessa päivämaksuun. Kunta vastasi kiinteistön hoidosta. Asuntojen luovuttaminen asukkaiden käyttöön katsottiin sosiaalihuolloksi. Kunnalla oli oikeus saada palautuksena asuntoja varten tehtyihin hankintoihin sisältyvä vero eikä kunnan ollut suoritettava arvonlisäveroa kiinteistönhuoltopalvelun omasta käytöstä.
Ennakkotieto ajalle 1.6.1994 - 31.12.1995.

Arvonlisäverolaki_1_§_2_mom
Arvonlisäverolaki_6_§
Arvonlisäverolaki_28_§
Arvonlisäverolaki_32_§
Arvonlisäverolaki_37_§
Arvonlisäverolaki_38_§
Arvonlisäverolaki_130_§_(377/94)
Arvonlisäverolaki_130_§
LAINVOIMAINEN