KVL:1995/149

Antopäivä
29.5.1995
Diaarinumero
1385/80/95
arvonlisävero, myyntimaa, myynti ulkomaalaiselle, tavaraan kohdistuva työsuoritus, immateriaalipalvelu, suunnittelupalvelu, kiinteistöön kohdistuva palvelu, messuosasto

S:2.20.01.06

S:2.20.01.07.02

S:2.20.04

Suomalainen yhtiö, jolla oli täällä kiinteä toimipaikka, harjoitti messuosastojen kokonaisurakointia, johon sisältyi messuosaston suunnittelupalvelu ja messuosaston rakentaminen asennus-, sisustus- ja somistustöineen. Messujen päätyttyä rakenteet purettiin. Messuosaston suunnittelupalvelu ei kohdistunut kiinteistöön. Yhtiön oli suoritettava Suomessa arvonlisäveroa suomalaiselle asiakkaalle ulkomailla Yhteisön alueella tai Yhteisön ulkopuolella järjestettäville messuille tulevan osaston suunnittelupalvelusta, jos palvelu oli arvonlisäverolain 68 §:n 1 momentin mukaan myyty Suomessa. Jos asiakas oli ulkomaalainen elinkeinonharjoittaja, yhtiön ei ollut suoritettava Suomessa arvonlisäveroa Suomessa tai ulkomailla järjestettäville messuille tulevan messuosaston suunnittelupalvelun myynnistä, jos suunnittelupalvelu ei ollut lain 68 §:n 1 momentin mukaan myyty Suomessa. Jos asiakas oli suomalainen yhdistys, joka ei ollut elinkeinonharjoittaja, yhtiön oli suoritettava Suomessa arvonlisäveroa, jos palvelu oli myyty lain 64 §:n 1 momentin mukaan täällä. Messuosaston rakentamiseen sisältyvien, irtaimeen esineeseen kohdistuviksi katsottavien asennus- ynnä muiden töiden sekä purkutöiden myynnistä edellä mainituille asiakkaille oli suoritettava Suomessa veroa vain, jos työt oli lain 67 §:n 4 kohdan mukaan suoritettu täällä. Irtaimeen esineeseen kohdistuvien työsuoritusten myynnistä ei kuitenkaan ollut suoritettava veroa, jos lain 72 e §:n edellytykset täyttyvät. Kokonaisurakkaan sisältyvien tavaroiden osalta ei ollut suoritettava Suomessa veroa, jos niitä ei ollut lain 63 §:n 1 ja 3 momentin nojalla myyty Suomessa tai jos ne olivat lain 70 §:n 1 momentissa tarkoitettua myyntiä ulkomaille.
Ennakkotieto ajalle 1.1.1995 - 31.12.1996.

Arvonlisäverolaki_63_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_63_§_3_mom
Arvonlisäverolaki_64_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_65_§
Arvonlisäverolaki_67_§_4_kohta
Arvonlisäverolaki_68_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_68_§_2_mom_3_kohta
Arvonlisäverolaki_70_§_1_kohta
Arvonlisäverolaki_70_e_§
LAINVOIMAINEN