KVL:1994/295

Antopäivä
13.10.1994
Diaarinumero
5242/80/94
arvonlisävero, ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä oleva vesialus, palvelun myynti, välitön tarve

S:2.20.01

Ahtaus-, laivanselvitys- ja huolintatoimintaa harjoittavan yhtiön katsottiin myyvän arvonlisäverolain 71 §:n 5 kohdassa tarkoitettuja verottomia palveluja ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevan vesialuksen taikka sen lastin välittömiä tarpeita varten, kun palvelu käsitti sellaiset lastinkäsittelyyn viennissä ja tuonnissa liittyvät tehtävät, kuten lastin purku ajoneuvosta varastoon, varastointi odottaen kuormausta laivaan, tavaran siirto laivalle sekä lastin purku aluksesta ja siirto ajoneuvoon tai varastoon. Samoin vienti- ja tuontitavaraan liittyvää dokumentointia, tuonti- ja vientiselvityksiä ja laivausasiapapereita koskeva palvelu katsottiin suoritetun edellä mainitun vesialuksen taikka sen lastin välittömiä tarpeita varten. Yhtiön suorittamat muut palvelut kuten laivasta purettujen tyhjien konttien tarkastus ja siirto varikkoon, tyhjien konttien säilytys, kontteihin liittyvät huoltopalvelut sekä konttien luovutus varikosta käyttöön laivalle tai tehtaalle, tyhjien lastinalustojen kuormaus laivaan katsottiin sellaiseksi palvelun myynniksi, jota ei katsottu suoritetun ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevan vesialuksen taikka sen lastin välittömiä tarpeita varten. Lastin kiinnitykseen tarkoitetun materiaalin myynti laivoihin tai tavaran tuojille/viejille katsottiin Suomessa tapahtuvaksi tavaran myynniksi, josta tuli suorittaa arvonlisäveroa.
Ennakkotieto ajalle 1.6.1994 - 31.12.1995.

Arvonlisäverolaki_1_§
Arvonlisäverolaki_70_§_1_mom_10_k
Arvonlisäverolaki_71_§_5_mom
KUMOTTU KHO 30.3.95 T 1305 ATK-B