Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:2000/129

Antopäivä
5.12.2000
Diaarinumero
3152/80/2000
henkilökohtaisen tulon verotus, pääomatulo, ansiotulo, kumppanuussopimuksesta saatu korvaus

S:2.03.01.01.01

A Oy omisti ja ylläpiti www-sivuillaan ohjelmapalvelua, jossa suomalaisille verkkokauppaa käyville yrityksille tai mainostajille tarjottiin omaa kumppanuusverkostoa. Verokoston kautta erilaiset, lähinnä pienten kotisivujen omistajat voitiin liittää verkkokauppaa käyvien yritysten www-sivuihin, mikä oli mahdollista siten, että kumppanien sivuilta oli hyperlinkki verkkokaupan sivuille. A Oy huolehti kumppanuusverkoston hallinnoinnista ja rekisteröi sekä mittasi liikenteen kunkin kumppanin www-sivuilta linkitetyille verkkokauppojen sivuille. Verkkokauppayritykset maksoivat A Oy:lle sovitun korvauksen siitä liikenteestä, jonka kumppanit olivat tuottaneet verkkokaupan www-sivuille. Tästä liikenteestä A Oy puolestaan maksoi sovittua vastiketta kumppaneille. Henkilö X teki A Oy:n kanssa kumppanuusohjelmaan liittymisestä kumppanuussopimuksen, jonka perusteella X:n henkilökohtaiset www-sivut linkitettiin A Oy:n kumppanuusverkostoon. X:n tarkoitus oli tarjota www-sivujen käyttäjille mahdollisuus ostaa muun muassa hänen suosittelemiaan kirjoja hänen asettamiensa hyperlinkkien kautta. Jokaisesta linkityksen ansiosta tapahtuvasta ostosta X sai korvauksen, joka oli 5 prosenttia oston kokonaissummasta. Nämä korvaukset A Oy maksoi X:lle neljännesvuosittain. X:n kumppanuussopimuksen perustella saamat korvaukset olivat vastiketta X:n omasta toiminnasta, eivätkä varallisuuden kerryttämiä. Korvaukset olivat X:n veronalaista ansiotuloa.
Verovuosi 2001 ja verovuosi 2002 ja verovuosi 2003.

Tuloverolaki_32_§
Tuloverolaki_61_§
LAINVOIMAINEN