Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:1998/110

Antopäivä
17.8.1998
Diaarinumero
1748/80/98
tuloverotus, sijoitussidonnainen henkivakuutus, luovutustappion luonne

S:2.03.03.18.07

A oli ottanut sijoitusvakuutuksen, joka oli kertamaksullinen elinikäinen sijoitussidonnainen henkivakuutus. Vakuutuksen voimaantulopäivänä vakuutuksenottaja voi valita, että vakuutusmaksu kohdistetaan yhden tai useamman rahaston rahasto- osuuksiin. Vakuutus voitiin päättää vakuutuksenottajan pyynnöstä takaisinostoon. Vakuutuksen päättyessä takaisinostoon kaikki vakuutukseen liitetyt rahasto- osuudet lunastettiin kertasuoritteisen takaisinostoarvon maksamiseksi. Maksettava määrä oli sovellettavan arvostuspäivän mukainen takaisinostoarvo. Jos A:n ottama sijoitusvakuutus päätettiin vuonna 1998 A:n pyynnöstä takaisinostoon ja vakuutukseen liitettyjen rahasto- osuuksien lunastushinta oli alhaisempi kuin rahasto- osuuksiin kohdistettu vakuutusmaksu, A ei saanut vähentää täten syntyvää tappiota hänen vuonna 1998 myymänsä omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta.
Verovuosi_1998.

TVL_34_§_1_mom
TVL_34_§_2_mom
TVL_34_§_4_mom
TVL_50_1_mom
TVL_54_§
LAINVOIMAINEN