KVL:1998/72

Antopäivä
4.5.1998
Diaarinumero
895/80/98
korkotulon lähdevero, kiinteä toimipaikka suomessa, joukkovelkakirjalainalle maksettu korko

S:2.11.04

Ulkomaisen pankin Suomen sivukonttoritoiminta laski liikkeeseen Suomen virallisen valuutan määräisen suomalaiselle yleisölle merkittäväksi tarjotun joukkovelkakirjalainan omissa, Suomen sivukonttoritoiminnan nimissä. Lainamäärä oli noin 150 miljoonaa markkaa ja laina-aika 5 vuotta. Liikkeeseenlaskusta saadut varat olivat sivukonttorin varainhankintaa ja käytettiin sivukonttorin toimintaan Suomessa. Koronmaksu velkakirjan haltijoille tapahtui Suomen virallisella valuutalla Suomessa. Joukkovelkakirjalainalle maksettu korko oli korkotulon lähdeverosta annetun lain (1341/90) mukaista korkotuloa.

L_korkotulon_lähdeverosta_1_§
L_korkotulon_lähdeverosta_2_§
L_korkotulon_lähdeverosta_3_§_1_mom_2_kohta
LAINVOIMAINEN