KVL:1998/121

Antopäivä
7.9.1998
Diaarinumero
2140/80/98
elinkeinotulo, pääomarahasto, kommandiittiyhtiö, sijoitustoiminta

S:2.04.01.01

Hakija on kommandiittiyhtiömuotoinen pääomarahasto, joka tekee omapääomaehtoisia sijoituksia keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Rahaston toimikausi on määräaikainen. Toimikautta voidaan jatkaa yhtiömiesten yhteisellä päätöksellä. Toimikauden päätyttyä rahasto puretaan siten, että rahaston omistuksessa olevat omaisuuserät pyritään myymään, jonka jälkeen rahaston velkojen ja sitoumusten tultua katetuksi jäljelle jäävät varat jaetaan siten kuin yhtiösopimuksessa on pääoman palautuksesta ja tuotonjaosta sovittu. Rahaston vastuunalainen yhtiömies on osakeyhtiö. Äänettöminä yhtiömiehinä on sijoittajia, joita ovat muun muassa erilaiset vakuutusyhtiöt ja muut osakeyhtiöt. Vastuunalaisen yhtiömiehen pääomapanos on kaksi miljoonaa markkaa ja äänettömien yhtiömiesten yhtiöpanosten yhteismäärä on 600 miljoonaa markkaa. Vuoden 1997 lopuun mennessä rahastoon maksettujen yhtiöpanosten yhteismäärä oli noin 175 miljoonaa markkaa. Rahaston yhtiömiesten välisen yhtiösopimuksen mukaan rahaston hallinnoinnista huolehtii hallintopalkkiota vastaan vastuunalainen yhtiömies. Sijoituksia koskevaa päätöksentekoa varten on olemassa sijoitusneuvosto. Kun otettiin huomioon hakijan rahoitustoiminnan luonne ja sen laajuus sekä se, että hakijalla oli katsottava olevan rahoitustoiminnasta johtuva liiketoimintaan liittyvä riski, hakijan toimintaa oli pidettävä elinkeinotoimintana.
Verovuosi 1998 ja verovuosi 1999.

Laki_elinkeinotulon_verottamisesta_1_§
LAINVOIMAINEN