KVL:1998/75

Antopäivä
11.5.1998
Diaarinumero
986/80/98
toimintamuodon muutos, eläkevakuutusosakeyhtiön muuttaminen keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi, käyttämättömät yhtiöveron hyvitykset

S:2.04.13.04.05

Eläkevakuutusosakeyhtiö A:n yhtiömuodon muutos keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi toteutettiin vakuutusyhtiölain 18 a luvussa säädetyllä tavalla. Keskinäinen vakuutusyhtiö tuli välittömästi A:n omaisuuden omistajaksi ja vastuuseen tämän sitoumuksista. Omaisuuden ja sitoumusten kirjanpitoarvoja ei muutettu yhtiömuodon muutoksen yhteydessä. A:n osakepääoma muutettiin takuupääomaksi, joka jaettiin takuuosuuksiksi yhtiön osakkeiden nykyisille omistajille samassa suhteessa kuin nykyinen osakepääoma jakaantui. Osakeyhtiön sidottu oma pääoma ei muuttunut muodonmuutoksen yhteydessä. Keskinäisen vakuutusyhtiön osakkaiksi tulivat A:n osakkaiden lisäksi yhtiön vakuutuksenottajat, jotka olivat keskinäisen vakuutusyhtiön osakkaita, kunnes heidän ottamansa vakuutus päättyi. Vakuutuksenottajille ei annettu osakekirjoja, vaan heidän osakkuusasemansa perustui yhtiöjärjestykseen ja vakuutuskantaa koskevassa rekisterissä kunkin vuoden lopussa oleviin tietoihin. Vakuutuksenottajan omistusosuus keskinäisen vakuutusyhtiön varoista ei ollut luovutettavissa eikä tällainen osakas saanut jako-osuutta, kun hänen osakkuusasemansa päättyi. Kun Eläkevakuutusosakeyhtiö A:n yhtiömuoto muutettiin keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi, yhtiön ei katsottu verotuksessa purkautuvan. A:n verotuksessa vähentämättä olevat menot vähennettiin toimintamuodon muutoksen jälkeen samalla tavalla kuin ne olisi vähennetty ilman toimintamuodon muutosta. A:n verotuksissa vahvistetut käyttämättömät yhtiöveron hyvitykset otettiin huomioon uuden keskinäisen vakuutusyhtiön verotuksissa yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 §:n mukaisesti.
Verovuosi 1998 ja verovuosi 1999.

ElinkVL_51_c_§
TVL_24_§_1_mom_6_kohta
TVL_24_§_2_mom
Laki_yhtiöveron_hyvityksestä_5_§
Laki_yhtiöveron_hyvityksestä_5_a_§_1_mom
LAINVOIMAINEN