KVL:1999/79

Antopäivä
31.5.1999
Diaarinumero
963/80/99
elinkeinotulon verotus, tytäryhtiöfuusio, liiketoimintasiirto, ristiinomistuksen purkaminen

S:2.04.14.03

A Oy omisti B Oy:n osakekannan kokonaan. B Oy omisti 10417 A Oy:n osaketta. B Oy sulautui A Oy:öön tytäryhtiösulautumisella niin, ettei annettu sulautumisvastiketta. Välittömästi sulautumisen jälkeen A Oy:stä siirrettiin liiketoimintasiirrolla se omaisuus, joka oli tullut A Oy:n omistukseen sulautumisen yhteydessä lukuun ottamatta A Oy:n haltuun tulleita omia osakkeita. Tytäryhtiöfuusioon sovellettiin EVL:n säännöksiä sulautumisesta. Kun järjestelyt tehtiin mm. ristiinomistuksen purkamiseksi, sulautumista koskevien EVL 52, 52a ja 52b §:ien säännösten soveltamisen ja liiketoimintasiirtoa koskevan saman lain 52d §:n säännöksen soveltamisen esteenä ei ollut se, että järjestelyt tehtiin peräkkäin.
Verovuosi 1999 ja verovuosi 2000.

ElinkVL 52 § 1 mom
ElinkVL 52a §
ElinkVL 52b §
ElinkVL 52d §
EI MUUTOSTA KHO 16.11.99 T 3080