KVL:1997/165

Antopäivä
25.8.1997
Diaarinumero
171/80/97
sopeutumisvähennys, verotusyhtymä, pitkäaikainen velka, verovuosi

S:2.06

 

Puolisoilla oli tarkoitus myydä puolet tiloistaan pojalleen A:lle vuoden 1997 aikana. A ottaisi kaupassa vastattavakseen puolet myyjien maatilaan kohdistuvasta lainasta. Koska puolisot myivät puolet maatilastaan, heidän ei katsottu luovuttavan pääosaa siitä. He olivat siten edelleen oikeutettuja tekemään sopeutumisvähennyksen. Hakemuksen mukaan tiloihin kohdistuva maatalouden velka 31.12.1993 oli 1 765 644 markkaa. Vuosina 1995 ja 1996 sopeutumisvähennystä oli tehty molempina vuosina 185 705 markkaa. Jos tilakauppa tehtiin vuoden 1997 aikana, puolisoiden sopeutumisvähennyksen määrä vuosilta 1997-1999 laskettiin siten, että vuoden 1993 lopun maatalouden pitkäaikaisen velan määrästä vähennettiin kaksi kertaa itsenäinen 280 000 markan velkaraja (KHO 9.7.1996 t. 2285/ATK). Sopeutumisvähennyksen enimmäismäärä oli tällöin sen myöntämisvuosilta 1997-1999 yhteensä 50 prosenttia 560 000 markkaa ylittävästä pitkäaikaisen velan määrästä. Verovuonna tehtävän vähennyksen määrä sai olla enintään 25 prosenttia tällä tavalla lasketusta vähennyksen enimmäismäärästä. Olettaen, että pitkäaikaisten velkojen määrä oli hakemuksessa ilmoitettu, oli puolisoiden verovuosikohtainen sopeutumisvähennyksen enimmäismäärä 150 705 markkaa. Laskutapa ei vaikuttanut vuosien 1995 ja 1996 sopeutumisvähennysten perusteisiin eikä määrään. Koska puolisot olivat kaupanteon jälkeen verotusyhtymän osakkaita, vähennyksen lopullinen enimmäismäärä määräytyi vähennyksen myöntämisvuosilta kahdelta vuodelta puolisoita koskevien sääntöjen mukaan laskettuna ja kolmelta vuodelta verotusyhtymää koskevien sääntöjen mukaan laskettuna. Sopeutumisvähennyksen enimmäismäärä oli siten 672 820 markkaa. Enimmäismäärä muodostui seuraavasti: 185 705 markkaa (vv. 1995-1996), 150 705 markkaa (vv.1997-1998) ja 0 markkaa (vv.1999), jos hakijat tekivät sopeutumisvähennyksen vuosittain enimmäismääräisenä. A:lla ei ollut oikeutta sopeutumisvähennyksen tekemiseen, sillä hänellä ei ollut ollut maatalouteen kohdistuvaa pitkäaikaista velkaa vuoden 1993 lopussa.
Verovuosi_1997, verovuosi_1998 ja verovuosi_1999.

MaatVL_tuloverolaki_1_§_1_mom
MaatVL_tuloverolaki_2_§
MaatVL_tuloverolaki_4_§_1_mom
TVL_15_§
TVL_39_§
TVL_149_a_§
Laki_verotusmenettelystä_3_§_1_mom
Laki_verotusmenettelystä_3_§_2_mom
EI MUUTOSTA KHO 4.9.98 T 1716