KVL:1997/195

Antopäivä
6.10.1997
Diaarinumero
1575/80/97
lähdeverotus, kansainvälisen verosopimuksen soveltaminen, abstraktinen verovelvollisuus, verosopimuksen mukainen kotipaikka, henkilöt, joihin verosopimusta sovelletaan, erillinen verovelvollinen

S:2.01.02.0

S:2.01.02.02.05

S:2.01.01.02.06

S:2.01.02.03

S.2.01.02.03.03

Japanissa rekisteröity X-yhtiö oli Japanin sisäisen lainsäädännön mukaan verovapaa yhteisö. Se oli sijoittanut äänettömänä yhtiömiehenä varojaan Yhdysvalloissa D:n osavaltiossa kotipaikan omaavaan B-Limited Partnership henkilöyhtiöön. B-Limited Partnership ei ollut Amerikan Yhdysvaltain lainsäädännön mukaan erillinen verovelvollinen vaan sen tulo jaettiin verotettavaksi yhtiömiehillä. Henkilöyhtiön vastuunalainen yhtiömies oli Caymansaarilla rekisteröity investointiyhtiö. Koska B-Limited Partnership ei ollut erillinen verovelvollinen Amerikan Yhdysvalloissa eivätkä sen yhtiömiehet olleet siellä asuvia, niitä ei verotettu osinkotulosta Amerikan Yhdysvalloissa. Tämän vuoksi Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välisen verosopimuksen 10 artiklaa ei voitu soveltaa henkilöyhtiön Suomesta saamiin osinkotuloihin. X-yhtiö oli Suomesta maksettavien osinkojen lopullinen saaja. Näin ollen Japanissa asuvaksi katsotun X-yhtiön Suomesta saamaan osinkotuloon voitiin soveltaa Suomen ja Japanin välillä tehdyn verosopimuksen määräyksiä.
Ennakkoratkaisu ajalle 1.1.1997 - 31.12.1998.

L rajoitetusti verovelvollisen tulojen ja varallisuuden verottamisesta 1 § 3 mom
L rajoitetusti verovelvollisen tulojen ja varallisuuden verottamisesta 10 §
Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 21.9.1989 tehty sopimus 1 artikla 1 kohta, 3 artikla 1.c) ja 1.d) kohdat sekä 4 artikla 1.b) kohta
Suomen ja Japanin välillä tulon kaksinkertaisen verotuksen ja veronkiertämisen estämiseksi 29.2.1972 tehty sopimus 1 artikla, 3 artikla 1.e) ja 1.f) kohdat, 4 artikla 1 kohta ja 10 artikla 1. ja 2. kohdat LAINVOIMAINEN