KVL:1999/3

Antopäivä
18.1.1999
Diaarinumero
786/80/98
toimintamuodon muutos, maatalousmaa ja maatalousrakennukset siirretään osakeyhtiöön, osakkeen matemaattinen arvo

S:2.06.01.01

Maanviljelijä A omisti puolisonsa B:n kanssa tilan, jonka päätuotantosuunta oli lypsykarjatalous. A ja B olivat suunnitelleet TVL 24 §:n mukaista toimintamuodon muutosta siten, että he siirtäisivät harjoittamansa maatalouden varoineen ja velkoineen lukuunsa perustettavalle osakeyhtiölle. Tilanteesta riippuen tilan maatalousmaa ja maatalouden tulolähteen tulonhankkimistoiminnassa käytettävät rakennukset siirtyisivät osakeyhtiön omistukseen tai ne voisivat jäädä suoraan A:n ja B:n omistukseen. 1) Jos hakemuksessa tarkoitettu maatalousmaa ja maatalouden tulolähteen tulonhankkimistoiminnassa käytettävät rakennukset rakennuspaikkoineen siirrettiin osakeyhtiöön, jonka osakkeet hakijat merkitsivät omistustaan vastaavasti, hakijoiden ei katsottu lopettavan toimintaansa siltä osin kuin toimintamuodon muutoksessa aikaisemmin harjoitettuun toimintaan liittyvät puheena olevat varat siirtyivät samoista arvoista kuin ne olivat hakijoiden harjoittamassa maataloudessa. 2) TVL 24 §:n 1 momentin 1 kohdan toimintamuodon muutosta koskevaa säännöstä ei voitu soveltaa, jos maatalousmaa ja maatalouden tulolähteen tulonhankkimistoiminnassa käytettävät rakennukset rakennuspaikkoineen jäivät muutoksessa osakeyhtiön ulkopuolelle. 3) Osakeyhtiön osakkeen matemaattista arvoa määritettäessä otettiin huomioon yhtiön maatalouteen kuuluvat rahavarat ja saamiset ja yhtiön maatalouteen kuuluvat kotieläimet sekä tuote- ja tarvikevarastot. Kotieläinten sekä tuote- ja tarvikevarastojen arvo varoina määräytyi osakkeen matemaattista arvoa laskettaessa liikeosakkeen verotusarvon perusteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen (29.12.1994/1539) mukaan. Päätöksellä ei otettu kantaa siihen, miten perustettavaa osakeyhtiötä tulisi verottaa.
Verovuosi 1998 ja verovuosi 1999.
Äänestys 2 kohdasta 5-4. Äänestys 3 kohdasta 5-4.

TVL 24 § 1 mom 1 kohta
TVL 42 § 1 mom
VarallisuusveroL 27 § 1 mom
VarallisuusveroL 27 § 2 mom
VarallisuusveroL 27 § 3 mom
VarallisuusveroL 27 § 4 mom
VarallisuusveroL 27 § 5 mom
VvMp liikeosakkeen verotusarvon perusteista 29.12.1994/1539
EI MUUTOSTA KHO 30.7.99 T 1927 ATK