KVL:1998/35

Antopäivä
2.3.1998
Diaarinumero
3907/80/97
elinkeinotulon verotus, yhtiöveron hyvitys, eläkesäätiölain 2 §:ssä tarkoitettu ab-eläkesäätiö, eläkesäätiölain 45 §:n (1323/97) mukainen ylitteen palautus, sijoitusomaisuuden arvonkorotus, sijoitusomaisuusosakkeiden hankintameno

S:2.12.05

S:2.04.07.05

Eläkesäätiö X oli eläkesäätiölain 2 §:ssä tarkoitettu AB- eläkesäätiö. Jos X palautti työnantajayhteisölleen A Oy:lle eläkesäätiön B-osaston eläkevastuun ylittävän määrän siten kuin eläkesäätiölain 45 §:ssä (1323/97) on säädetty, ylitteen palautukseen voitiin soveltaa YHL:n säännöksiä. Jos ylitteen palautus toteutetaan siten, että X:n B-osastoon kuuluvien sijoitusomaisuusosakkeiden kirjanpitoarvoa korotetaan 31.12.1997 tehtävässä tilinpäätöksessä, sanottu arvonkorotus ei ole eläkesäätiön veronalaista tuloa. Jos X myy sanotut B- osastoon kuuluvat sijoitusomaisuusosakkkeet v:n 1998 aikana, osakkeiden hankintamenona pidetään niiden verotuksessa poistamatonta hankintamenoa.
Verovuosi 1998 ja verovuosi 1999.

ElinkVL_4_§
ElinkVL_5_§_6_kohta
ElinkVL_7_§
ElinkVL_8_§_1_mom_1_kohta
ElinkVL_11_§
ElinkVL_14_§
ElinkVL_19_§_1_mom
ElinkVL_29_§_1_mom
L_yhtiöveron_hyvityksestä_1_§
LAINVOIMAINEN