KVL:1999/63

Antopäivä
3.5.1999
Diaarinumero
3264/80/98
laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta, luottovakuutus, takausvakuutus, rakennusvirhevakuutus

S:2.21.03.02

Vakuutustoimintaa harjoittava yritys myönsi asuntokauppalain 2 luvun 19 §:ään perustuvia vakuutuksia, joita kutsuttiin rakennusvirhevakuutuksiksi. Niissä oli kysymys perustajaosakkaan velvoitteen täyttämisen takaamisesta. Perustajaosakas otti siis vakuutuksen oman suorituskyvyttömyytensä varalta. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain syntyajankohtana lain 1 §:ssä mainitulla luottovakuutuksella oli tarkoitettu myös sellaista vakuutusta, johon sisältyi jonkin sopimuksen täyttämisen takaaminen (takausvakuutus). Keskusverolautakunta piti rakennusvirhevakuutusta tällaisena takausvakuutuksena. Rakennusvirhevakuutusta oli tämän vuoksi pidettävä sellaisena luottovakuutuksena, josta hakijan ei ollut suoritettava veroa. Ennakkoratkaisu ajalle 3.5.1999 - 31.12.2000.

Laki_eräistä_vakuutusmaksuista_suoritettavasta_verosta_1_§
LAINVOIMAINEN