KVL:1996/149

Antopäivä
30.5.1996
Diaarinumero
1677/80/96
liiketoimintasiirto, fuusiotappio, menon jaksottaminen

S:2.04.13

S:2.04.08

A Oy oli sulautunut vuonna 1994 B Öy:öön. Fuusiossa oli siirtynyt voimalaitos ja verotuksessa oli syntynyt fuusiotappiota. B Oy oli sulautunut C Oy:öön vuonna 1995. Fuusiossa oli siirtynyt edellisessä fuusiossa B Oy:n haltuun tullut voimalaitos sekä eräs toinen voimalaitos. Myös jälkimmäisessä fuusiossa oli syntynyt fuusiotappiota. C Oy:n oli tarkoitus siirtää elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52d §:n mukaisella liiketoimintasiirrolla fuusiolla haltuunsa saamat voimalaitokset D Oy:lle. Liiketoimintasiirrossa siirtyvään toimintaan kuuluviksi varoiksi katsottiin A Oy:n B Oy:öön sulautumisesta sekä B Oy:n C Oy:öön sulautumisessa syntyneet fuusiotappiot siltä osin kuin ne kohdistuivat siirrettäviin voimalaitoksiin. D Oy:n tuli vähentää siirtyvät fuusiotappiot elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52d §:n 3 momentin osoittamalla tavalla niin kuin ne olisi vähennetty siirtävän yhtiön verotuksessa.

ElinkVL_52d_§
LAINVOIMAINEN