KVL:1996/321

Antopäivä
5.12.1996
Diaarinumero
3742/80/96
elinkeinotulon verotus, konserniavustus, perustettu tytäryhtiö, konsernisuhteen kesto

S:2.04.05.01.28

Emoyhtiö A Oy omisti A Rahasto Oy:n koko osakekannan sekä 90 % A Management Oy:n ja A Pankiiriliike Oy:n osakkeista. A Oy:n tarkoituksena oli perustaa vuoden 1996 tai 1997 aikana liikepankkitoimintaa harjoittava osakeyhtiö, jolle tämän jälkeen siirrettäisiin A Rahasto Oy:n osakkeet osakevaihtona. KonserniavustusL:n mukaisen konsernisuhteen katsottiin kestäneen A Rahasto Oy:n ja A Oy:n sekä A Management Oy:n ja A Pankkiiriliike Oy:n välillä koko sen verovuoden, jona A Oy perusti sen omistukseen kokonaan tulevan liikepankkitoimintaa harjoittavan osakeyhtiön ja jona liikepankkitoimintaa harjoittava yhtiö hankki osakevaihdolla A Rahasto Oy:n osakkeet omistukseensa. Näin ollen A Rahasto Oy sai vähentää A Oy:lle tai A Management Oy:lle ja A Pankkiiriliike Oy:lle antamansa avustukset konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain mukaisena avustuksina.
Verovuosi_1996 ja verovuosi_1997.

L_konserniavustuksesta_verotuksessa_2_§
L_konserniavustuksesta_verotuksessa_3_§
L_konserniavutuksesta_verotuksessa_7_§
LAINVOIMAINEN