KVL:1996/38

Antopäivä
12.2.1996
Diaarinumero
5477/80/95
ulkomaisen väliyhteisön osakkaan verotus, tuloverotuksen tosiasiallinen taso, osingot, varausten tulouttaminen, vertailuveron määräytyminen

S:2.01.02

Suomalainen osakeyhtiö omisti Chilessä tytäryhtiötä. Tytäryhtiön toiselta chileläiseltä tytäryhtiöltä saama osinko luettiin yhtiön tuloon laskettaessa sitä tuloa, jonka perusteella määräytyvien verojen perusteella verrataan yhtiön asuinvaltion ja Suomen verotuksen tosiasiallista tasoa. Osingot luettiin myös suomalaisen osakkaan väliyhteisölaissa tarkoitettuun veronalaiseen tuloon. Jos ulkomainen yhtiö luki asuinvaltiossaan veronalaiseen tuloon sellaisen aiemmin tehdyn varauksen, joka ei ollut Suomen verolain mukaan vähennyskelpoinen, varausta ei luettu yhtiön tuloon väliyhteisölaissa tarkoitettua vertailua tehtäessä. Tätä määrää ei luettu myöskään suomalaisen osakkaan väliyhteisölaissa tarkoitettuun veronalaiseen tuloon. Ennen väliyhteisölain voimaantuloa vaihto-omaisuuden hankintamenosta ulkomaisen yhtiön verotuksessa tehtyjä yhtiön asuinvaltion lain mukaisia vähennyksiä ei oikaistu väliyhteisölaissa tarkoitettua vertailua tehtäessä eikä laskettaessa suomalaisen osakkaan em. laissa tarkoitettua veronalaista tuloa. Suomalaisen osakkaan yhtiöveron hyvityksestä annetussa laissa tarkoitettuun vertailuveroon ei luettu Suomessa suoritettavasta verosta väliyhteisölain 6 §:n perusteella vähennettävää ulkomaisen yhtiön maksamaa veroa.
Verovuosi_1995 ja verovuosi_1996. Äänestyspäätös.

Laki_ulkomaisten_väliyhteisöjen_osakkaiden_verotuksesta_(1217/94)_1_§
Laki_ulkomaisten_väliyhteisöjen_osakkaiden_verotuksesta_(1217/94)_2_§
Laki_ulkomaisten_väliyhteisöjen_osakkaiden_verotuksesta_(1217/94)_4_§
Laki_ulkomaisten_väliyhteisöjen_osakkaiden_verotuksesta_(1217/94)_6_§
Laki_ulkomaisten_väliyhteisöjen_osakkaiden_verotuksesta_(1217/94)_8_§
ElinkVL_5_§_3_kohta
ElinkVL_6_§_2_mom
Laki_yhtiöveron_hyvityksestä_7_§
EI MUUTOSTA KHO 20.2.1997 T 364 ATK-B