KVL:1995/93

Antopäivä
27.3.1995
Diaarinumero
624/80/95
henkilökohtaisen tulon verovuosi, jääkiekkoilijan palkkio

S:2.03.05.05

Jääkiekkoilija A oli tehnyt jääkiekon pelaamisesta B ry:n kanssa ns. pelaajasopimuksen ajalle 1.5.1993 - 30.4.1995. A aikoi tehdä sopimuksen, jonka perusteella B ry maksaa A:n pelikauden 1994 - 1995 pelaajapalkkioista noin ¼:n säätiölle, joka edistää jääkiekkoilijoiden koulutusta ja ammatinedistämistä. A voi nostaa varat säätiöstä aikaisintaan 10 vuoden kuluttua käytettäväksi opiskeluun, koulutukseen ja ammatissa kehittymiseen. Katsottiin, että säätiölle maksettavat palkkiot olivat A:n sen verovuoden veronalaista tuloa, jona säätiö maksoi ne A:lle.
Verovuosi_1994 ja verovuosi_1995. Äänestys 4-4.

TVL_110_§_1_mom
KUMOTTU KHO 25.10.95 T 4272