KVL:1995/22

Antopäivä
23.1.1995
Diaarinumero
7568/80/94
metsäverotuksen siirtymäkaus, verotusyhtymän osuuden luovutus, metsävähennys

S:2.06.06.06

A oli vuodesta 1991 ollut osakkaana äitinsä ja isänsä kanssa verotusyhtymässä, joka omisti metsätiloja. A ei yksinään omistanut metsätiloja. A oli v. 1994 tehdyllä kaupalla ostanut vanhempiensa osuudet yhtymästä. Verotusyhtymä oli valinnut pinta-alaperusteisen metsäverojärjestelmän. A:ta verotettiin omistukseensa tulleilla tiloilla olevasta metsästä pinta-alaperusteisen metsäverojärjestelmän mukaan. A:lla ei ollut oikeutta tehdä metsävähennystä.
Verovuosi_1994 ja verovuosi_1995.

TVL_61_§_3_mom
TVL_140_§_3_mom
TVL_140_§_4_mom
MaatVL_11_§
LAINVOIMAINEN