KVL:1995/206

Antopäivä
10.8.1995
Diaarinumero
2500/80/95
maatalouden tuloverotus, sopeutumisvähennys, esisopimus, maatilan luonnoskauppakirja

S:2.06

Maatilan luonnoskauppakirjaa, jossa ei ollut kaupanvahvistajan todistusta ja jota siten ei ollut tehty MK_1_luvun_2_§:ssä säädetyin muodoin, ei pidetty sellaisena maatilan luovutusta tarkoittavana esisopimuksena, johon perustuva velka oikeuttaisi sopeutumisvähennyksen tekemiseen.
Verovuosi_1995.

TVL_149_a_§
LAINVOIMAINEN