KVL:1994/264

Antopäivä
22.9.1994
Diaarinumero
4967/80/94
menon vähennyskelpoisuus, helikopteriansiolentäjän koulutus, peitelty osingonjako, palkkatulo

S:2.04.05.01

S:2.14.04.04.04.03

S:2.03.03.01.03.02

Yhtiö tarvitsi elinkeinotoiminnassaan helikopteripalveluita ja aikoi hankkia helikopterin sekä kouluttaa pääosakkaansa sekä yhden työntekijöistään helikopterilentäjiksi. Koulutuksesta aiheutuneet kulut katsottiin hakemuksessa tarkoitetuissa olosuhteissa yhtiön vähennyskelpoisiksi menoiksi. Koulutuksesta ei katsottu syntyvän yhtiön osakkaalle peiteltyä osingonjakoa eikä koulutuskustannuksia ollut pidettävä työsuhteesta saatuna veronalaisena palkkatulona.
Verovuosi_1994 ja verovuosi_1995.

ElinkVL_7_§
VerotusL_57_§_1_mom
EnnakkoperintäL_4_§
LAINVOIMAINEN