KVL:1995/111

Antopäivä
10.4.1995
Diaarinumero
715/80/95
tuloverotus, sopeutumisvähennys, verotusyhtymän osakas

S:2.03.04.14

Maanviljelijä A ja hänen puolisonsa B olivat kahdestaan harjoittaneet maataloutta vuoden 1993 loppuun saakka. Puolisoilla oli 31.12.1993 ollut yhteistä maatalouteen kohdistuvaa pitkäaikaista velkaa 845 944 markkaa. Vuoden1994 alusta A ja B sekä heidän poikansa ja tämän avopuoliso harjoittivat maataloutta verotusyhtymän muodossa. A ja B saivat vaatiessaan tehdä sopeutumisvähennyksen, jolloin heillä oli yhteinen 280 000 markan velkaraja ja vähennyksen enimmäismäärä oli A:n ja B:n osalta vähennyksen myöntämisvuosilta 50 prosenttia 280 000 markkaa ylittävän puheena olevan 845 994 markan velan puolesta määrästä eli 141 486 markkaa. Sopeutumisvähennys tehtiin verotusyhtymän osakkaalle maatalouden puhtaasta tulosta verotettavaksi jaetusta osuudesta, josta oli vähennetty osakkaan yhtymän maatalouteen kohdistuvat korkomenot ja aikaisemmilta verovuosilta vahvistetut osakkaan maatalouden tappiot yhtymästä. Ensisijaisesti vähennys tehtiin jaettavan yritystulon ansiotulo-osuudesta ja sen ylittävältä osalta pääomatulo-osuudesta.
Verovuosi_1995.

TVL_149_a_§
PÄÄOSIN MUUTETTU KHO 9.7.96 T 2285 ATK-B