KVL:1993/262

Antopäivä
27.9.1993
Diaarinumero
2684/11/98/93
takauspalkkio, ansiotuloa vai pääomatuloa, osakeyhtiön osakas, omavelkainen takaus

S:2.03.01.01.01

S:2.03.01.02

A ja B omistivat osakeyhtiön osakekannasta 48 prosenttia ja 26 prosenttia. A toimi yhtiön toimitusjohtajana. A ja B olivat sitoutuneet omavelkaiseen takaukseen yhtiön veloista. Yhtiö maksoi A:lle ja B:lle takaussitoumusten perusteella palkkioita, joiden määrä alitti pankkien yleisesti perimän takauspalkkioiden tason. Takauspalkkiot olivat A:n ja B:n verotuksessa ansiotuloa. Yhtiö ei ollut velvollinen toimittamaan maksamistaan takauspalkkioista ennakonpidätystä.

TVL_32_§
TVL_61_§
EnnakkoperintäL_4_§
EI MUUTOSTA KHO 20.6.94 T 2895 ATK