KVL:2002/11

Antopäivä
6.3.2002
Diaarinumero
3015/80/2001
elinkeinotulon verotus, osakevaihto, osakevaihdolla hankittujen osakkeiden hankintameno, apporttisijoituksen hankintameno

Pörssissä noteerattu osakeyhtiö A Oyj hankki osakevaihdolla toisen osakeyhtiön osakkeet ja antoi vastikkeena liikkeelle laskemiaan uusia osakkeitaan EVL 52 f §:ssä tarkoitetulla tavalla. A Oyj:n kirjanpidossa osakkeiden hankintamenoksi kirjattiin hankitun yhtiön oman pääoman nettoarvoa osakevaihdon hetkellä vastaava arvo. Tämä arvo oli alempi kuin mainittujen osakkeiden kävpä arvo samana ajankohtana. Koska A Oyj:n kannalta kysymyksessä oli osakepääoman korotus apporttisijoitusta vastaan, tuli apporttina yhtiöön sijoitettujen osakkeiden hankintamenona verotuksessa pitää niiden käypää arvoa osakevaihdon hetkellä. Luovuttaessaan osakkeet edelleen A Oyj sai verotuksessaan vähentää osakkeiden hankintamenona niiden käypää arvoa osakevaihtohetkellä vastaavan määrän huolimatta siitä, että osakkeet oli merkitty A Oyj:n kirjanpitoon tätä alempaan arvoon.
Ennakkoratkaisu vuosille 2001-2002. Äänestys 7-2.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 § 2 mom, 52 f § 1 ja 2 mom
EI MUUTOSTA KHO 25.11.02 T 3052 VUOSIK.